Kongre Onursal Başkanları

Prof. Dr. A. Haluk Özen 
Hacettepe Üniversitesi Rektörü, Türkiye 
Prof. Dr. James L. Gaudino 
Central Washington University Rektörü, ABD

Onur Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Şişman, YÖK Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Adnan Boyacı, MEB Öğr. Yet. ve Gel. Genel Müdürü
Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Martin Lindner, Martin-Luther Üniversitesi, Almanya
Prof. Dr. Martin Bilek, Univerzita Karlova, Çekya
Prof. Dr. Marek Skorsepa, Univerzita Mateja v Banskej Bystrici, Slovekya
Prof. Dr. Erhan Ekmekçioğlu, Loughborough Üniversitesi, İngiltere
Doç. Dr. İbrahim Delen, Uşak Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Canan Laçin Şimşek, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğrt. Üyesi Hülya Ertaş Kılıç, Aksaray Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğrt. Üyesi Gonca Uludağ, Giresun Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğrt. Üyesi Oğuz Çetin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye
Dr. Tuğba Yüksel, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye
Dr. Moanes H. Tibi, Beit Berl College, İsrail
Dr. Özlem Oktay, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Serkan Ekinci, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Arzu Küçük, Çayeli Yamantürk Ortaokulu, Türkiye
Ayçin Ünal, Muğla Bilim Sanat Merkezi, Türkiye

Kongre Danışma Kurulu (Alfabetik)

Prof. Dr. Ahmet Şimşek, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Alipaşa Ayas, Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Türkiye
Prof. Dr. Andreas Müller, University of Geneva, İsviçre
Prof. Dr. Andrej Sorgo, University of Maribor, Slovenya
Prof. Dr. Arif Altun, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Eleanor Sayre, Kansas State University, ABD
Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Jarmila Kmetova, Matej Bel University, Slovakya
Prof. Dr. Jinwoong Song, Seul National University, G. Kore
Prof. Dr. M. Fatih Taşar, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Malgorzata Nodzynska, Pedagogical University of Kraków, Polonya
Prof. Dr. Martin Bilek, University of Hradec Králové, Çek Cumhuriyeti
Prof. Dr. Martin Lindler, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Almanya
Prof. Dr. Mehmet Küçük, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Amasya Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Raimund Girwidtz, Ludwig Maximilian University of Munich, Almanya
Prof. Dr. S. Aslı Özgün-Koca, Wayne State University, ABD
Prof. Dr. Salih Çepni, Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Tali Tal, Israel Institute of Technology, İsrail
Prof. Dr. Vedat Özsoy, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye

Bilim Kurulu (Alfabetik)

Prof. Dr. Adnan Altun, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ahmet Şimşek, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Alev Doğan, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ali Meydan, Nevşehir Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz, Karadeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Alipaşa Ayas, Bilkent Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Andreas Müller, University of Geneva, İsviçre
Prof. Dr. Andrej Sorgo, University of Maribor, Slovenya
Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ayşe Oğuz Ünver, Muğla Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ayşe Okvuran, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ayşegül Sağlam Arslan, Karadeniz Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Bahri Ata, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Banu Çulha Özbaş, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Bilal Güneş, Üniversitesi Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Cemil Cahit Yeşilbursa, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Dilek Erduran Avcı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Eleanor Sayre, Kansas State University, ABD
Prof. Dr. Emine Erdem, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Fatma Bıkmaz, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Gül Ünal Çoban, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı, Karadeniz Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hakan Türkmen, Ege Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İbrahim Turan, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Jale Çakıroğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Jarmila Kmetova, Matej Bel University, Slovakya
Prof. Dr. Jinwoong Song, Seul National University, G. Kore
Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu, Ege Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Malgorzata Nodzynska, Pedagogical University of Kraków, Polonya
Prof. Dr. Martin Bilek, University of Hradec Králové, Çek Cumhuriyeti
Prof. Dr. Martin Lindler, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Almanya
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Müge Artar, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nejla Yürük, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Neval Akça Berk, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Amasya Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Raimund Girwidtz, Ludwig Maximilian University of Munich, Almanya
Prof. Dr. S. Aslı Özgün-Koca, Wayne State University, ABD
Prof. Dr. Salih Ateş, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Selahattin Kaymakçı, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Tali Tal, Israel Institute of Technology, İsrail
Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç, Karadeniz Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ufuk Şimşek, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Vedat Özsoy, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Yasin Doğan, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Duygu Sönmez, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Meral Hakverdi Can, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Nagihan Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Doç. Dr. Pınar Köseoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Pınar Özdemir Şimşek, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Rukiye Dilli, TÜBİTAK, Türkiye
Doç. Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici, Aksaray Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Timur Şahin, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Uygar Kanlı, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğrt. Üyesi Bahadır Yıldız, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğrt. Üyesi Merve Şentürk, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğrt. Üyesi Ümit Işık Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğrt. Üyesi Yasemin Özdem Yılmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
Dr. Ceren Karadeniz, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Dr. Eray Şentürk, ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye
Dr. Yeşim Bulca, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Sekreterya

Başak Yaşar Çetin, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye 
Zeynep Avcı, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Web Sorumlusu

Fatih Yalçın, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye 

Facebook Instagram