Bildiri Gönderim Kuralları

Bildiri gönderimleri sözlü bildiri, poster, uzaktan sunum ve çalıştay şeklinde olacaktır. 
Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir. Türkçe olarak sunumlar hem Türkçe hem de İngilizce özet olmalıdır.

Bildiriler, aşağıdaki kriterlere uygun olacak şekilde hazırlanıp, okuldisiogrenme@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Sözlü Bildiri Yazım Kuralları
→ Kongre’nin dili Türkçe veya İngilizcedir.
→ Kongrede sunulacak bildiri özeti 200-300 kelime arasında olmalıdır.
→ Özette, çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuç (eğer tamamlandıysa) yer almalıdır.
→ Çalışmaya ait 3-5 anahtar kelime verilmelidir.
→ Özette ayrıca tüm yazarların unvan, kurum adı, e-posta adresi, fakülte ve bölüm bilgileri de bulunmalıdır. Ayrıca sorumlu yazar belirtilmelidir.
→ Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.
→ Örnek şablon için Tıklayınız.

 Poster
→ Poster sunacaklar programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
→ Poster boyutları, 70 X 90 cm boyutlarında ve dikey olarak tasarlanmalıdır. Posterler; başlık, yazar adları ve adresleri, giriş ve araştırmanın amacı, yöntem, bulgular ve tartışma, sonuçlar kısımlarını içermelidir.
→ Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.
→ Örnek şablon için Tıklayınız.

Uzaktan sunum → Uzaktan/video sunumlarda, sözlü bildiri kuralları geçerlidir. Bildiri sunumları Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi altyapısı ile sözlü olarak yapılacak ve bildiri kitabında yer alacaktır.

 Çalıştay
→ Çalıştay yapmak isteyen akademisyenler/öğretmenler, çalışma konularını ve kısa
özgeçmişlerini e-posta aracılığı (okuldisiogrenme@gmail.com) ile kongre kuruluna bildirmelidir. 

Facebook Instagram