Atölye 4

– Sergi Galerilerinde Hikaye Tasarımı

– Ali GÜNEY – Konya Bilim Merkezi

– Bilim merkezleri, eğitim sistemi içerisinde formel/formal kurumların tamamlayıcısı olarak önemli bir göreve sahiptir. Okul dışı öğrenme ortamlarından olan bilim merkezleri bünyesinde sergi galerileri yer almaktadır. Sergi galerileri, dokunarak yaparak yaşayarak öğrenme alanlarıdır. Bu çalışmada, sergi galerisi içerisinde yer alan bir konu seçilerek, okul müfredatıyla ilişkilendirerek hikâye anlatımı tekniği yönteminin kullanılması hedeflenmektedir. Hikâye anlatımı (Story telling) öğretim teknikleri içerisinde yaygınlaşan bir uygulamadır. Bu çalışma ile, öğretmen adaylarının, öğretmenlerin bilim merkezi sergi galerileri, hikaye anlatımı, okul-bilim merkezi iletişiminin sağlama noktasında beceri kazanması hedeflenmektedir.

Facebook Instagram