Atölye 3

– 3B Yazıcılarla hazırlanmış Astronomi Tarihi atölyeleri (sunum/uygulama)

– Osman Süreyya KOCABAŞ – Konya Bilim Merkezi

– Bu eğitimde bilim tarihinin astronomi alanında geçmişte kullanılan belli başlı aletlerin 3B yazıcıyla tasarlanıp üretildikten sonra atölyede nasıl kullanılacağı anlatılacaktır. 3B yazıcı tekniğinin bu tür eğitimlerde kullanılması, düşük maliyet ve kalıcı verimlilik açısından önemli alternatif oluşturmaktadır. Bilim tarihi, bugünün geçmişini ele aldığından soyut konular içermesi doğaldır. 3b Yazıcı tekniği ile somutlaştırılarak katılımcıların aktarılan konuları içselleştirmesi hedeflenmektedir. Bugün dünyada birçok eğitim konuları gibi bilim tarihi konularının STEM tarzı atölyeler ile geliştirilip aktarılmasının öğrenciler nezdinde olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı gözlenmiştir.

STEM tarzı bilim tarihinden seçilmiş atölye içeriklerinin sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olması için seçilmiş atölye uygulamalarının istenilen mekanda ve zamanda ve istenilen sayıda katılımcıya uygulanabilir olmasıdır. İçerik açısından da bilim ve teknoloji tarihinden seçilmiş belli başlı icatların ve bilimsel uygulamaların nasıl ortaya çıktığı ve icat edilen tekniğin, mekanizmanın veya cihazın neler içerdiğini ve parçalarının neler olduğunu ve çalışma prensibinin nelerden oluştuğunu ön planda tutulmaktadır. Bu açıdan 3B yazıcı tekniğinin kullanılması düşük maliyet ve tasarım rahatlığı açısından en uygun seçenek olduğu düşünülmektedir.

Facebook Instagram