Atölye 2

– Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Uygulamalar

– Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ – Aksaray Üniversitesi

– Atölye çalışmasına okul dışı öğrenme ortamlarında teknoloji ile zenginleştirilerek gerçekleştirilebilecek etkinlikler hakkında beyin fırtınası ile başlanacaktır. Ardından teknoloji ile zenginleştirilmiş etkinlikler süresince öğretmen ve öğrenci rolleri katılımcılar ile tartışılarak teknolojik pedagojik alan bilgisi hakkında bilgi verilecektir. Atölye’de Web 2.0 araçları, QR kod uygulamaları, bilimsel ölçüm yapan araçlar gibi farklı teknolojilerin okul dışı öğrenme ortamlarında etkili kullanımına ilişkin örnekler paylaşılacak, uygulamalı etkinlikler ile katılımcıların farklı teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaları sağlanacaktır.

Facebook Instagram