Atölye 1

– Doğadan İlham Alanlar: STEM Eğitiminde Biyomimikri Uygulamaları

– Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ – Aksaray Üniversitesi

– Atölye çalışmasına biyomimikri ve Leonardo da Vinci’nin doğadan ilham alarak gerçekleştirdiği buluşlarını içeren bir video ile başlanacaktır. Videoda farklı hayvan ve bitki görselleri katılımcılara gösterilerek, bu görsellerin günlük hayatımızda nelere benzediği biyomimikri odağında tartışılacaktır. Ardından katılımcıların doğanın işleyişini daha iyi anlamaları, doğadan öğrendikleri doğrultusunda sürdürülebilir çözümler tasarlama konusunda bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlama amaçlı biyomimikri konusunda STEM etkinliği gerçekleştirilecektir. Mühendislik tasarım sürecinin takip edileceği bu etkinlik sonunda, katılımcıların tasarımları belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilerek yeniden tasarlama aşamasında gerçekleştirebilecekleri düzenlemeler hakkında açıklama yapılmasıyla etkinlik tamamlanacaktır.

Facebook Instagram